ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : +662 420 4430

ตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง FHC

ติดต่อผู้ขาย

รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย
รายละเอียด :
จำหน่ายตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง FHC,ตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง,ปั๊มน้ำดับเพลิง,ตู้ควบคุมปั๊มน้ำ,ตู้ไฟฟ้า MDB,พัดลมระบายอากาศ,พัดลมดูดอากาศ

ตู้หัวฉีดน้ำดับเพลิง
      ตู้หัวฉีดน้ำดับเพลิงเป็นตู้ที่ใช้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิงด้วยน้ำซึ่งต้องใช้การควบคุมด้วยบุคคล ประกอบไปด้วย สายฉีดน้ำดับเพลิงความยาวไม่เกิน 30 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร (1 นิ้ว) และหัวต่อสายฉีดน้ำดับเพลิงชนิดหัวต่อสวมเร็วขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 65 มิลลิเมตร (2 1/2 นิ้ว) รวมถึงเครื่องดับเพลิงแบบมือถือหรือถังดับเพลิงตามชนิดและขนาดที่เหมาะสมกับการใช้งาน พร้อมทั้งฝาครอบอุปกรณ์ทั้งหมด ติดตั้งตู้ห่างกันไม่เกิน 64 เมตร

ความเหมาะสมของการติดตั้งในอาคาร
      การติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยน้ำต้องพิจารณาจากลักษณะการใช้สอยอาคารที่ปลูกสร้างตามกฏหมาย ซึ่งได้แก่ อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ หรืออาคารปลูกสร้างที่เป็นห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว บ้านแฝด หอพัก สถานบริการ และอาคารพาณิชย์ โดยอาคารปลูกสร้างต่างๆ จะมีลักษณะการใช้งานภายในที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการใช้งานของเจ้าของและผู้อยู่อาศัย ซึ่งแต่ละพื้นที่ในอาคารจะมีการแบ่งลักษะพื้นที่อันตรายไว้จากมากไปน้อย เพื่อช่วยในการออกแบบระบบดับเพลิงที่เหมาะสมเพื่อความปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างรัดกุม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยแบ่งลักษณะพื้นที่อันตรายและปริมาณน้ำสำรอง ดังนี้

1. พื้นที่อันตรายน้อย (Light hazard occupancies)
เป็นบริเวณภายในอาคารทั่วไปที่ไม่มีวัตถุอันตรายที่ก่อให้เกิดเพลิงไหม้ได้ง่าย เช่น ที่พักอาศัย สำนักงานทั่วไป ร้านอาหารในส่วนรับประทานอาหาร โรงภาพยนตร์ สถานศึกษา โรงพยาบาล เป็นต้น
2. พื้นที่อันตรายปานกลาง (Ordinary hazard occupancies)
เป็นพื้นที่ภายในอาคารที่ภายในมีเชื้อเพลิงติดไฟได้แต่ไม่ใช่เชื้อเพลิงอันตรายที่ก่อให้เกิดการระเบิดรุนแรงได้ เช่น ที่จอดรถยนต์ โรงงานผลิตเครื่องบริโภค ร้านขนมปัง ร้านซักแห้ง โรงงานผลิตอาหาร ร้านค้า ท่าเรือ เป็นต้น
3. พื้นที่อันตรายมาก (Extra hazard occupancies)
เป็นพื้นที่อาคารที่ทำงานหรือจัดเก็บอุปกรณ์เกี่ยวกับของเหลวติดไฟง่ายและวัตถุไวไฟอื่นๆ เช่น โรงหล่อเหล็ก โรงเก็บซ่อมเครื่องยนต์ โรงพิมพ์ อุตสาหกรรมยาง โรงกลั่นน้ำมัน รวมถึงพื้นที่ที่ใช้สารฉีดชนิดเหลวติดไฟ

      สรุป ติดตั้งตู้ดับเพลิงในอาคารที่นอกเหนือจากตู้ที่ติดตั้งอยู่ตามจุดที่มองเห็นได้แล้ว ยังมีเรื่องของระบบการจ่ายน้ำมายังตู้เหล่านี้ ซึ่งต้องผ่านอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ระบบท่อยืน วาว์ลควบคุม หัวฉีดน้ำดับเพลิง ซึ่งจำเป็นต้องใช้น้ำจากแหล่งจ่ายน้ำที่เพียงพอตามความเหมาะสม เพื่อในเวลาที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ในอาคารจะสามารถควบคุมสถานะการณ์ได้อย่างรวดเร็วและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายมากจนเกินไป    

สินค้าที่เกี่ยวข้อง