ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : +662 420 4430

ชุดปั๊มน้ำทรานเฟอร์

ติดต่อผู้ขาย

รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย
รายละเอียด :
บริษัท ไทยเวสเทค จํากัด จำหน่ายชุดปั๊มน้ำทรานเฟอร์,ปั๊มน้ำทรานเฟอร์,ปั๊มน้ำ,ชุดปั๊มน้ำ,ปั๊มน้ำในระบบบําบัดน้ำเสีย และปั๊มน้ำในระบบดับเพลิง ระบบระบายอากาศ

ปั๊มน้ำทรานเฟอร์ (Transfer Pump) คือ รับ -ส่ง น้ำจากต้นทางไปยังปลายทางหรือจาก บ่อด้านล่างส่งไปบ่อด้านบน นิยมใช้กันมาก ในอพาร์ทเม้นท์ แมนชั่นหรืออาคารตึกสูง คอนโดมิเนียมหลักการทำงาน ของระบบปั๊มน้ำทรานเฟอร์ คือ การเติมน้ำจากต้นทางไปปลายทางอาศัยความต่างระดับของระดับน้ำนำมาควบคุมการทำงานโดยใช้ก้านอิเล็คโตด(Electrode) ซึ่งรับสัญญาณโดย Float less Level Relay หรือจะใช้ลูกลอยแทนการควบคุมด้วย Floatless Level Relay ก็ได้ ระบบปั๊มน้ำทรานเฟอร์ เป็นการควบคุมใช้ปั๊มเพียงตัวเดียว หรือ 2 ตัวก็ได้แต่คอนโทรล 2 ปั๊มต้องมีฟังก์ชันการสลับการทำงานของปั๊มน้ำด้วย
โดยปกติอาคารที่มีระดับความสูง ตั้งแต่ 5 ชั้นขึ้นไป และในแต่ละชั้นมีจุดใช้น้ำจำนวนมาก มักมีความจำเป็น ที่ต้องใช้ชุดปั๊มน้ำเสริมแรงดันทั้งสองชุดประกอบกัน โดยใช้ Transfer Pump Set ในการส่งหรือเติมน้ำขึ้นไปเก็บบนชั้นดาดฟ้าที่มีถังเก็บน้ำรองรับอยู่ จากนั้นก็ใช้ Booster Pump Set ในการกระจายน้ำสู่ห้องต่างๆ ภายในอาคาร น้ำที่ได้จะมีความแรงสม่ำเสมอ หรือถ้ามีเครื่องทำอุ่นติดตั้งในห้องพัก ก็จะช่วยเสริมให้อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงตามการปรับใช้ได้รวดเร็วตามความพึงพอใจ
ลักษณะเด่นของ PACKAGED TRANSFER PUMP SET
1. สามารถนำไปติดตั้งเข้ากับท่อจ่ายน้ำขึ้นอาคารได้เลย
2. ลดเวลาในการติดตั้งอุปกรณ์
3. ไม่ต้องเดินสายไฟจากตู้ควบคุมไปยังตู้ปั๊มน้ำ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง