ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : +662 420 4430

กรอกข้อมูลผู้ติดต่อ

บริษัท ไทยเวสเทค จํากัด

    จำหน่ายปั๊มน้ำหลากหลายแบรนด์ชั้นนำ ได้แก่ ปั๊มน้ำ calpeda, ปั๊มน้ำ ebara, ปั๊มน้ำ lowara, ปั๊มน้ำ Stac, ปั๊มน้ำกรุนด์ฟอส, ปั๊มน้ำดับเพลิง จำหน่ายตู้ควบคุมปั๊มน้ำ ถังควบคุมแรงดันน้ำ ตู้ไฟฟ้า MDB ระบบระบายอากาศ ได้แก่ พัดลมดูดอากาศและพัดลมอุตสาหกรรม อีกทั้ง ระบบไฟฟ้า ได้แก่ หัวล่อฟ้า เครื่องกําเนิดไฟฟ้า (Generator) ตู้ไฟฟ้า MDB ตู้สวิทซ์บอร์ดทั้งแรงดันปานกลาง แรงดันตํ่า และตู้คอนโทรลทุก ชนิด รวมไปถึงหลอดไฟ LED สําหรับอาคารสํานักงานขนาดย่อมจนถึง ขนาดใหญ่ บ้านพักอาศัย คอนโด อาคารสํานักงาน ออฟฟิศ โรงงาน อาคารสูง อพาร์ทเมนต์ โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม และหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การทํางานของผลิตภัณฑ์ของเรานั้นมีประสิทธิภาพสูงสุด ทําให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของเราสามารถตอบสนองความต้องการ ทั้งในด้านการใช้งาน คุณภาพ การบริการและราคาที่เหมาะสม โดยมุ่งมั่น ที่จะตอบสนองความต้องการสูงสุดของลูกค้า