ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : +662 420 4430

บริษัท ไทยเวสเทค จํากัด

       บริษัท ไทยเวสเทค จํากัด เป็นบริษัทที่ดําเนินธุรกิจให้บริการสินค้า เกี่ยวกับระบบสุขาภิบาล ได้แก่ ปั๊มนํ้าในระบบนํ้าดี,ปั๊มนํ้าในระบบบําบัดนํ้าเสีย และปั๊มนํ้าในระบบดับเพลิง ระบบระบาย อากาศ ได้แก่ พัดลมดูดอากาศและพัดลมอุตสาหกรรม อีกทั้งระบบ ไฟฟ้า ได้แก่ หัวล่อฟ้า เครื่องกําเนิดไฟฟ้า (Generator) ตู้ไฟฟ้า MDB ตู้สวิทซ์บอร์ดทั้งแรงดันปานกลาง แรงดันตํ่า และตู้คอนโทรล ทุกชนิด รวมไปถึงหลอดไฟ LED สําหรับอาคารสํานักงานขนาดย่อม จนถึงขนาดใหญ่ บ้านพักอาศัย คอนโด อาคารสํานักงาน ออฟฟิศ โรงงาน อาคารสูง อพาร์ทเมนต์ โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม และ หน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การทํางานของผลิตภัณฑ์ของเรานั้นมีประสิทธิภาพสูงสุด ทําให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของเราสามารถ ตอบสนองความต้องการ ทั้งในด้านการใช้งาน คุณภาพ การบริการ และราคาที่เหมาะสม โดยมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการสูงสุดของ ลูกค้า

       บริษัท ไทยเวสเทค จํากัด เป็นบริษัทที่ดําเนินธุรกิจให้บริการ สินค้า เกี่ยวกับปั๊มนํ้าในอาคารสํานักงานขนาดย่อมจนถึงขนาดใหญ่, อาคารสูง, อาพาร์ตเมนต์, โรงแรมและโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อให้การทํางานของปั๊มมีประสิทธิภาพสูงสุด ทําให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของเราสามารถตอบสนองความต้องการ ทั้งในด้านการใช้งาน คุณภาพ การบริการและราคาเหมาะสม โดยมุ่งมั่นที่จะตอบสนอง ความต้องการสูงสุดของลูกค้า

จำหน่ายปั๊มน้ำ ตู้ควบคุมปั๊มน้ำ ตู้ไฟฟ้า MDB ถังควบคุมแรงดันน้ำ ปั๊มน้ำ calpeda ปั๊มน้ำ ebara ปั๊มน้ำ lowara ปั๊มน้ำ Stac ปั๊มน้ำกรุนด์ฟอส ปั๊มน้ำดับเพลิง

 

 

 

มุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการสูงสุดของลูกค้า ด้วยคุณภาพ
การบริการ และราคาที่เหมาะสม 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -