ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : +662 420 4430

บริษัท ไทยเวสเทค จํากัด 
เป็นบริษัทที่ดําเนินธุรกิจให้บริการสินค้า
เกี่ยวกับระบบสุขาภิบาล 

ระบบระบายอากาศ
ได้แก่ พัดลมดูดอากาศและพัดลมอุตสาหกรรม 
อีกทั้งระบบไฟฟ้า

ลูกค้ามั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์
ของเราสามารถตอบสนองความต้องการ
ในด้านการใช้งาน คุณภาพ การบริการและราคาที่เหมาะสม 

 

 

บริษัท ไทยเวสเทค จํากัด 

        เป็นบริษัทที่ดําเนินธุรกิจให้บริการสินค้าปั๊มนํ้า ปั๊มน้ำกรุนด์ฟอส ปั๊มน้ำ STAC ปั๊มน้ำ EBARA ปั๊มน้ำสำหรับอาคารสํานักงานขนาดย่อมจนถึงขนาดใหญ่, อาคารสูง, อพาร์ทเม้นท์, โรงแรม และโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อให้การทํางานของปั๊มน้ำมีประสิทธิภาพสูงสุด ทําให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของเราสามารถตอบสนองความต้องการ ทั้งในด้านการใช้งาน คุณภาพ การบริการและราคาเหมาะสม โดยมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการเกี่ยวสูงสุดของลูกค้า

     จำหน่ายปั๊มน้ำ ตู้ควบคุมปั๊มน้ำ ตู้ไฟฟ้า MDB ถังควบคุมแรงดันน้ำ ปั๊มน้ำ calpeda ปั๊มน้ำ ebara ปั๊มน้ำ lowara ปั๊มน้ำ Stac ปั๊มน้ำกรุนด์ฟอส ปั๊มน้ำดับเพลิง

 

บทความ